วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว

รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า


รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส


รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก


รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว


รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า


วงกลม


วันพุธที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2557